Onderzoek

ico_2

Als het kwaad al is geschied: hoe dan verder? KoppCo verricht onderzoek naar incidenten in alle vormen van (interne en externe) financiële fraude en criminaliteit. Een toedrachtonderzoek houdt in dat er duidelijkheid wordt verschaft omtrent een voorval. Hierdoor kan op basis van 100% waarheidsvinding een goede beoordeling plaatsvinden over de toedracht van een incident en de te nemen maatregelen. Fraude kan ook de uitkomst zijn van zo’n onderzoek.

Het vijf fasen model

KoppCo werkt in haar toedrachtonderzoeken volgens een opbouwend “vijf fasen model”:

  • Oriënteren: gratis intake (luisteren naar behoefte van de opdrachtgever), kennismaking, melding incident of probleemstelling, verzoek informatie opdrachtgever, uitleg over mezelf + bedrijf + onderzoekbranche, doelstellingen opdracht
  • Voorbereiden: offerte, bedrijfsdocumentatie, toetsingskader, openbare bronnen, inleidende interviews, stappenplan, risico’s, communicatie, overleg
  • Uitvoeren: tactisch rechercheren (administratief dossieronderzoek, internetsearch, buurtonderzoek, contact opsporingsinstanties, getuigenverhoren, confronterende gesprekken) en technisch onderzoek (documentenonderzoek, digitaal onderzoek, observatie, sporenonderzoek, schriftkundig onderzoek, stemherkenning).
  • Rapporteren: tussenrapportage, eindrapport (inhoud + gebruik), advies (separaat)
  • Evalueren: nabespreking opdrachtgever, mate van tevredenheid, wat is zeker, hoe nu verder?

Onderzoek volgens de spelregels

KoppCo houdt zich aan alle spelregels van onderzoek en conformeert zich altijd aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp), de Wet Particuliere Recherchebureaus en Beveiligingsorganisaties (Wbpr) of andere van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Diensten

Diensten van KoppCo in de pijler Onderzoek:

  • Uitvoeren en coördineren van fraudeonderzoeken naar interne bedrijfsfraude (medewerkers, leveranciers, contractpartners) en externe fraude (klanten, derden)
  • Screenen van personeelsleden, leveranciers en contractpartners
  • Controleren (steekproeven) en analyseren van fraudedossiers

BENIEUWD HOE WE U OF UW ORGANISATIE KUNNEN HELPEN?