Missie

KoppCo helpt Nederlandse financiële instellingen, die (interne) criminaliteitsproblemen hebben, om écht eerlijk, integer en veilig te worden, te zijn en te blijven tegenover medewerkers, klanten, bezoekers, contractpartners, derden en vooral tegenover zichzelf.

KoppCo levert een totaalpakket op maat aan preventieve en repressieve oplossingen op het gebied van fraudebeheersing, criminaliteit, integriteit en veiligheid. De nauwe samenwerking met opdrachtgever staat hierin centraal. KoppCo beschikt over een sterk fraudeplatform door een omvangrijk netwerk van specialisten.

KoppCo levert samen met haar opdrachtgever een optimale dienst en geeft opdrachtgever daarin een rol, die ertoe doet. De opdrachtgever heeft een probleem en KoppCo kan daarop inspelen met een diversiteit aan diensten.

Visie

Criminaliteit is overal, zit heel dichtbij, komt van binnenuit of van buitenaf en is nooit weg te denken. Dit zal altijd zo blijven! Het is niet de vraag óf het gebeurt, maar wanneer.

Bedrijven en organisaties ontkennen dit tegen beter weten in, met als gevolg: operationele verliezen, financiële ellende, reputatieschade, compliance-gevaren en juridische procedures.

Fraude aanpakken is integer voorbeeldgedrag tonen aan medewerkers en concurrenten.

Vervelende bedreigingen liggen op de loer:

  • toezichthouders worden strenger op het gebied van een integere bedrijfsvoering (geheel terecht)
  • concurrenten zijn de lachende derden (daar zijn bestuurders allergisch voor)
  • consumentenprogramma’s liggen op de loer (geen enkel bedrijf wil naming & shaming)
  • het wordt onrustiger op de werkvloer.

Toekomst

Ik heb in de fraudebestrijding van dichtbij meegemaakt dat de particuliere onderzoekmarkt de laatste 30 jaar sterk is veranderd.

Fraudetaken vanuit publieke opsporingsinstanties verschuiven steeds meer naar de private veiligheidsindustrie. Bedrijven hebben meer behoefte aan kleinere, specialistische dienstverleners. De lijnen zijn daardoor vertrouwd, korter, sneller en goedkoper.

Ik verwacht, hoop en vind het noodzakelijk, dat expertise- en onderzoekbureaus op diverse fronten vaker gaan samenwerken. Het delen van informatie is een belangrijk wapen in de strijd tegen fraude. Dit uitwisselen van allerlei gegevens mag wel, maar natuurlijk niet zomaar. Échte co-creaties zijn de kracht en toekomst van fraudebestrijding.