Advies

ico_1

KoppCo leert organisaties om fraude te erkennen, te herkennen en niet te ontkennen. Ondernemingen kunnen op een pro-actieve manier omgaan met (potentiële) fraudegevallen en een werkomgeving creëren waarbinnen schadelast en de kans op fraude wordt geminimaliseerd. KoppCo adviseert en informeert u over starten, samenwerken, netwerken, investeren, innoveren en ondernemen bij het beheersen van fraude.

Diensten

Diensten van KoppCo in de pijler Advies:

 • Schrijven van beleidsdocumenten en werkinstructies
 • Aanbevelen van anti-fraudetechnologie en informatiesystemen
 • Implementeren van een incidentenregister c.q. gebeurtenissenadministratie
 • Aansluiten op relevante externe waarschuwingssystemen
 • Borgen van fraudetoets in de ontwikkeling van financiële producten
 • Inrichten screening van personeel/contractpartners/bezoekers
 • Organiseren van een fraudescan of frauderisicoanalyse van (een deel van) de organisatie
 • Begeleiden van een fraudeaudit
 • Toetsen van relevante fraudewet- en regelgeving
 • Inregelen van Sanctiewetgeving
 • Verzorgen van trainingen
 • Comfortabel gevoel geven op het gebied van persoonlijke veiligheid

Nauwe samenwerking

KoppCo adviseert in overleg en nauwe samenwerking met opdrachtgever over een veilige en comfortabele werkomgeving en kan als geen ander dienen als schakel tussen alle relevante organisatieonderdelen.

Deskundige fraudespecialisten

KoppCo maakt in de fraudebestrijding en -beheersing gebruik van een pool aan professionele deskundigen op het gebied van particulier onderzoek (tactische recherche, digitale expertise, observatie, technisch onderzoek, forensisch onderzoek), fraudecoördinatie, training, crisissituaties, wet- en regelgeving en (persoonlijke) veiligheid. Samenwerkingspartners van KoppCo zijn aangesloten bij het NIVRE, ACFE, IASIU, NBA of andere brancheorganisaties.

Meer weten?

Nog meer weten over hoe KoppCo u kan voorzien van waardevol advies? Bekijk dan deze PDF!

Benieuwd hoe we jou of je organisatie kunnen helpen?